تغیرات برنامه‌های آموزشی
تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت 96 اعلام شدند
SuperUser Account
/ دسته ها: اخبار

تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت 96 اعلام شدند

تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت 96 مشخص شدند.

 در آزمون وکالت سال ۹۶، ۷۶۲۱۱ نفر شرکت کردند .

ردیف

نام کانون

زن

مرد

جمع کل شرکت کنندگان

۱

مرکز

۱۲۶۵۹

۱۳۵۴۱

۲۶۲۰۰

۲

آذربایجان شرقی

۱۴۱۰

۲۵۱۸

۳۹۲۸

۳

فارس

۲۰۶۸

۲۴۹۹

۴۵۶۷

۴

اصفهان

۱۸۹۱

۱۶۴۱

۳۵۳۲

۵

آذربایجان غربی

۱۰۸۱

۱۶۲۱

۲۷۰۲

۶

مازندران

۱۲۴۰

۱۲۱۱

۲۴۵۱

۷

خراسان

۱۸۵۸

۱۶۱۸

۳۴۷۶

۸

گیلان

۱۲۹۴

۱۱۰۹

۲۴۰۳

۹

قزوین

۶۰۶

۶۶۲

۱۲۶۸

۱۰

خوزستان

۱۶۷۱

۲۰۳۳

۳۷۰۴

۱۱

کرمانشاه

۸۲۰

۸۸۵

۱۷۰۵

۱۲

همدان

۷۳۶

۱۰۷۴

۱۸۱۰

۱۳

قم

۳۷۳

۶۴۳

۱۰۱۶

۱۴

کردستان

۵۴۴

۶۸۲

۱۲۲۶

۱۵

گلستان

۸۲۵

۹۰۲

۱۷۲۷

۱۶

اردبیل

۵۰۳

۸۴۰

۱۳۴۳

۱۷

مرکزی( اراک)

۲۶۹

۲۷۷

۵۴۶

۱۸

بوشهر

۶۸۱

۹۰۴

۱۵۸۵

۱۹

زنجان

۵۰۴

۶۷۱

۱۱۷۵

۲۰

لرستان

۷۹۱

۱۰۳۴

۱۸۲۵

۲۱

کرمان

۱۰۱۰

۹۵۳

۱۹۶۳

۲۲

البرز

۱۴۰۲

۱۷۲۲

۳۱۲۴

۲۳

چهارمحال و بختیاری

۱۹۲

۲۷۳

۴۶۵

۲۴

یزد

۷۱۷

۹۳۶

۱۶۵۳

۲۵

ایلام

۳۵۴

۴۶۳

۸۱۷

۲۶

جمع کل

۳۵۴۹۹

۴۰۷۱۲

۷۶۲۱۱

بیشترین ثبت نام کننده در آزمون وکالت سال ۹۶ را کانون مرکز با تعداد ۲۶۲۰۰ نفر و کمترین ثبت نام کننده در این آزمون را، کانون چهارمحال و بختیاری با ۴۶۵ نفر دارد.
همچنین از تمام شرکت کنندگان تعداد ۳۵ هزار و ۴۹۹ نفر زن و ۴۰ هزار و ۷۱۲ نفر مرد هستند.

به نقل از اسکودا

مطلب قبلی پدر حقوق کار ایران به رحمت ایزدی پیوست
مطلب بعدی کارنامه شرکت‌کنندگان در مرحله تکیمل‌ظرفیت آزمون دکتری ۹۶ منتشر شد
Print
1204 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
  • Comments

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

  • بازگشت به بالای سایت