تغیرات برنامه‌های آموزشی

نقدی بر ماده 679 قانون مدنی

نویسنده/ مترجم: دکتر محمد حسین شهبازی | | مدت مطالعه : دقیقه

ماده 679 قانون مدنی وکالت بلاغزل را پذیرفته و آن را در دو مورد مجاز دانسته است. اکثر حقوقدانان نیز به تبعیت از این ماده هیچ گونه ایراد جدی بر مبانی وکالت بلاعزل وارد نساخته اند. حال آنکه پذیرش عقد وکالتی که موکل نتواند آن را فسخ کند با ماهیت اثر حقوقی وکالت سازگار نیست. هدف اصلی نگارش  مقاله حاضر نیز عقد وکالت بلاعزل و تاکید بر این نکته است که عقد وکالت را به هیچ وجه نمی توان غیر قابل فسخ نمود. برای مطالعه این امر ابتدا باید اثر حقوقی عقد وکالت به دقت بررسی و تعیین شود وسپس این بحث مطرح گردد که ایا وکالت با شرط شدن در ضمن عقد لازم (که شایع ترین راه غیر قابل فسخ شدن وکالت است) به صورت بلاغزل در می آید یا خیر؟

فایل ها برای دانلود

انتخابگر پوسته

  • بازگشت به بالای سایت