تغیرات برنامه‌های آموزشی

تاثیر بطلان و انحلال بیع بر حواله مبتنی بر آن

نویسنده/ مترجم: محمدحسین شهبازی/علی اصغر صانعیان | | مدت مطالعه : دقیقه

ماده 733 قانون مدنی به تاثیر بطلان و انحلال بیع بر حواله مبتنی بر آن پرداخته است. مطابق آن، بطلان بیع کاشف از بطلان حواله مبتنی بر آن می‌باشد. بنابراین، انتقال دینی واقع نشده است و چنانچه محتال ثمن را اخذ كرده باشد، باید آن را به کسی كه از او گرفته است مسترد دارد. با انحلال بیع به سبب فسخ یا اقاله نیز حواله مبتنی بر آن منحل می‌شود و محالٌ‌علیه در صورت عدم پرداخت موضوع حواله، در برابر محتال می‌تواند به فسخ یا اقاله بیع استناد كند. بنابراین، همان طور كه خریدار قادر است در برابر فروشنده به بطلان یا انحلال بیع استناد داشته باشد، در حواله خریدار بر عهده شخص ثالث، محالٌ‌علیه می‌تواند در برابر فروشنده (محتال) به بطلان یا انحلال بیع استناد كند و در حواله فروشنده بر عهده خریدار نیز خریدار می‌تواند در برابر محتال به بطلان یا انحلال بیع استناد كند، چرا كه مبنای پذیرش حواله از جانب وی (خریدار) وجود دین ناشی از بیع بوده كه با انتفای بیع، این مبنا از بین رفته است.

فایل ها برای دانلود

انتخابگر پوسته

  • بازگشت به بالای سایت