تماس با موسسه مطالعات حقوق دکتر محمدحسین شهبازی

ما با کمال میل آماده شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

شماره تماس های موسسه : 021 88922828-30 داخلی اداری و مشاوره : 116-103-102-101 شماره واتس اپ و تلگرام و بخش اداری : 09129794148       09303566991 داخلی حسابداری : 114
شماره تماس های انتشارات : 021 88943560       021 88892210 داخلی انتشارات : 104 داخلی کتابفروشی : 110 شماره واتس اپ و تلگرام انتشارات : 09022980818

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

  • بازگشت به بالای سایت