تغیرات برنامه‌های آموزشی

موسسه مطالعاتی دکتر شهبازی در نظر دارد جهت تکمیل کادر علمی خود در حوزه آموزشی و انتشاراتی با شناسایی استعداد های برتر حقوقی از آنان دعوت به همکاری نماید لذا از کلیه علاقمندان دعوت می شود تا با ارائه مشخصات و تکمیل فرم زمینه برقراری ارتباط سازنده در این جهت را فراهم نمایند

  • بازگشت به بالای سایت