tjar Tracking Code for drshahbazi.org -->
Team Member

دکتر محمدحسین شهبازی

مدرس حقوق مدنی / اصول فقه

Team Member

دکتر شادی عظیم زاده

مدرس حقوق جزا

Team Member

دکتر علی فلاح

مدرس آیین دادرسی مدنی / حقوق تجارت

Team Member

استاد مهدی شریفی

مدرس آیین دادرسی مدنی

Team Member

دکتر محسن گودرزی

مدرس حقوق مدنی / حقوق تجارت

Team Member

دکتر محمد بخشی

مدرس اصول فقه

Team Member

دکتر محسن برهانی

مدرس متون فقه / حقوق جزا

Team Member

استاد محمود رمضانی

مدرس متون حقوقی

منوی دسترسی