با رجوع به اصول اخلاق حرفه‌ای و استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی آنچه سرلوحه کار در مؤسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی قرار گرفته و دست‌مایه بیست ساله فعالیت‌های علمی و تدریس و تحقیق ایشان را تشکیل داده عبارتند از:

 

1) رعایت موازین و اصول اخلاق حرفه‌ای آموزش عالی

2) تأیید بزرگان علم حقوق ایران و جامعه دانشگاهی

3) تعهد و مسؤولیت‌پذیری

4) احترام و توجه ویژه اعتلای کرامت انسانی دانش‌پذیران گرامی و ارباب رجوع

5) محبت و صمیمیت حاکم بر فضای آموزشی

6) کیفیت آموزشی و توان بالای علمی مدرسین و اساتید

7) بهره‌گیری از روش‌های روز آموزشی و منابع معتبر

8) بهره‌گیری از مشاورین زبده و کارآزموده

9) فضای آرام و تسهیلات رفاهی و سخت‌افزاری

10) توانمند‌سازی دانشجویان و مشارکت در تکامل شناختی دانشجویان

11) تسلط به اصول آموزشی

12) ارتباط بی‌طرفانه با دانشجویان

13) رازداری و امانت‌داری

14) احترام به همکاران

15) تسلط به محتوای علمی و آموزشی 

16) آزمون‌های استاندارد آزمایشی

17) سابقه درخشان در امر آموزشی