شانزده مرحله آزمون آزمایشی

ویژه آزمون وکالت ۹۷

 

ویژگی آزمون‌های آزمایشی:

* بودجه بندی با رعایت منطق علمی و موازین آزمونی 

* برنامه ریزی جامع شامل تمامی مباحث و هفت بار مرور جهت تسلط و آمادگی بیشتر

* طراحی سوالات توسط تیم اساتید برجسته

* طرح سوالات مفهومی-آموزشی جهت ارتقای سطح علمی داوطلبان

* ارائه پاسخ نامه تشریحی و نکات مرتبط با بودجه بندی

* شبیه سازی سبک و شیوه سوالات با آزمون

* ارائه خدمات بسیار ویژه برای رتبه های برتر آزمون‌های آزمایشی

* ارائه نکات مهم آزمون در پروفایل داوطلبی

* ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی ویژه آزمون های آزمایشی

* ارائه کارنامه تحلیلی و نمایش میزان پیشرفت داوطلب در هر آزمون

* برگزاری کلاس های تحلیل توسط اساتید برتر حقوق

* جامعه آماری بالا و برگزاری آزمون در سراسر کشور