دوره متون فقه ویژه کارشناسی ارشد 
مدرس : دکتر محسن برهانی

 

شروع دوره : ۱۴ آذر ۹۶

دوره در حال برگزاری است.