• تمام دوره‌ها
  • کارشناسی ارشد
  • دکتری
  • وکالت و قضاوت
دوره آمادگی آزمون وکالت ۹۷

دوره آمادگی آزمون وکالت ۹۷

نمایش جزئیات
دوره سوم وکالت ۹۷

دوره سوم وکالت ۹۷

نمایش جزئیات
دوره دوم وکالت ۹۷

دوره دوم وکالت ۹۷

نمایش جزئیات
کلاس حقوق مدنی ویژه آزمون دکتری

کلاس حقوق مدنی ویژه آزمون دکتری

نمایش جزئیات

دوره به اتمام رسیده است.

دوره متون حقوقی کارشناسی ارشد استادمحمودرمضانی سال 96

دوره متون حقوقی کارشناسی ارشد استادمحمودرمضانی سال 96

نمایش جزئیات
متون فقه کارشناسی ارشد

متون فقه کارشناسی ارشد

نمایش جزئیات
حقوق مدنی و اصول فقه

حقوق مدنی و اصول فقه

نمایش جزئیات
دوره اول وکالت ۹۷

دوره اول وکالت ۹۷

نمایش جزئیات
زبان عمومی

زبان عمومی

نمایش جزئیات

دوره به اتمام رسیده است.

کارگاه نکته و تست

کارگاه نکته و تست

نمایش جزئیات

دوره به اتمام رسیده است.

دوره فشرده وکالت و قضاوت

دوره فشرده وکالت و قضاوت

نمایش جزئیات

دوره به اتمام رسیده است.